close
تبلیغات در تدبیربلاگ
باربری | کسب درآمد
مقام معظم رهبری مدظله العالی
پخش آثار

تربیت فرزندان در محیط خانواده

شنبه یازدهم آبان هزار و سیصد و نود و هشت | 0 دیدگاه

چندیست در دنیای واقعی ،رسا نه ا ی وفضای مجازی سخن در باره دست درازی فرزندان واقوام برخی مسئولان به بیت المال واخلال در امور اقتصادی ا ست.دستگاه قضا وعده کرده است در برخورد با آنها بدون اغماض عمل کند واز هیچ کوششی در باز گرداندن اموال بیت المال خودداری نکند.

جدای از مبحث قضایی وبرخورد هایی که باید با این افراد صورت پذیرد ،آنهم برای حفظ اعتماد عمومی جامعه ، نکته مهم مربوط به نحوه تربیت این اخلال گران در محیط خانواده گی آنها ست؛ چراکه تربیت وآموزش در خانواده نه مسئول می شناسد ونه مربوط به قشر خاصی از افراد جامعه می شود ؛ همه به نحوی با آن در گیر ند وراه گریزی از آن نیست .

همه می دانیم فرزندان سرما یه خانواده ها هستند که می توانند دردوران زندگی پدر ومادر ویا بعد ازآنها حفظ کننده نام نیک ایشان باشندو یا آه ونفرین دیگران را برایشان بخرند .در دین مبین اسلام درخصوص اهمیت تربیت فرزندان وباقیات وصالحاتی که می توانند برای پدر ومادر به ارمغان آورند ، تعداد زیادی حدیث وروایت وجوددارد که بامراجعه به آنها می توان به اهمیتشان پی برد .امادراینجا سوالی به ذهن می رسد که عبارت است از این :وقتی مسئوولی پست مهمی رادر نظام اسلامی برعهده می گیرد و درزیر مجموعه آن افراد زیادی خدمت میکنند ،آیا باسابقه اهمالی که درزمان تربیت فرزندانش در محیط کوچک خانوادگی صورت داده ،خواهد توانست در اداره بهینه زیر مجموعه خود موفق باشد ومسئولیت مورد قبول را به نیکی به پایان برساند ؟ به یقین این مجموعه گسترده تر ونیاز به اهتمام بیشتری نسبت به خانواده دارد چون نتیجه عملکرد مسئول مربوطه در زندگی بخش زیادی از جامعه تاثیر گذار است ودیگر مرتبط با یک خانواده نیست .

این سوالی است که پاسخ آن را می توان با مراجعه به چهار نوع تقسیم بندی درباره تربیت فرزندان در خانواده ها تاحدی به دست آورد . اول: پدر ومادری که مقید به چهارچوب مباحث اخلاقی وتربیتی هستند به عبارتی خود عاملند اما فرزندان در تماس با دوستان ناباب ومحیط به بیراهه رفته اند .

نوع دوم :پدر ومادری که نه خود مقید به انجام امور تربیتی هستند ونه فرزندان آنها .نوع سوم:پدر ومادری که خود متعهد به رعایت مسائل اخلاقی نیستند اما فرزندان آنها با تلاش وکوشش خود را از قرار گرفتن در بیراهه نجات داده اند. واما چهارمین مورد که آرمانی ترین شکل است تبیین کننده آن است که هم پدر ومادر عامل به اخلاق ورعایت حقوق دیگرانند وهم فرزندان به خوبی تربیت شده اند که در این مورد والدین می توانند به زحما ت صورت گرفته در تربیت فرزندانشان افتخار کنند .

پس از ذکر چهار دسته به نظر می رسد مسئوولانی که فرزندان آنها در مظان اتهام قراردارند می توانند به گذشته رجوع کنند و در نحوه پرورش ومیزان زمانی که برای تربیت اولادشان اختصاص داد ه اند تفکر وبا خط کش اندازه گیری ،منصفانه قضاوت کنند که تا چه میزان به هریک از تقسیم بندی های ذکرشده دور یا به آن نزدیک هستند ؛چراکه این مسئوولان هرقدر در امر سیاست وبیرون از منزل موفق باشند حفظ کننده اعتبار وآبروی آنها علاوه بر عملکرد شان، خانواده وفرزندان هستند وبه همین دلیل تربیت بهینه فرزندان ازانجام امور ریاست مهمتر می باشد .به عبارتی :ادب مرد به از دولت اوست.

249 بازدید
×